व्यसायिक पत्रकारिता अध्यन (CPJS), 2003 मा स्थापित, एक गैरसरकारी गैर लाभ मिडिया देशभर पेसेवर पत्रकारको एक सक्रिय राष्ट्रिय नेटवर्क सिर्जना गर्न समर्पित संगठन हो । यो नेपालको सामाजिक सजग र नैतिक जिम्मेवार पत्रकार enthusiastically व्यसायिक पत्रकारिता excelling संलगन एक outfit छ ।